Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

Sztandar i hymn

Sztandar spradolina

Hymn szkolny to utwór skomponowany przez absolwenta naszej szkoły
Pana Mirona Nowaka do słów wiersza Tadeusza Kubiaka
pt. „Przed pomnikiem Marii Konopnickiej”


Dzieci, każde z Was kocha,
szum polskich wierzb i brzóz
i słońce w górskich potokach
i wielki, gwiaździsty wóz …
I polskie kwiaty na łąkach
motyle, ptaki, śpiew,
i księżyc, który się błąka
nocą wśród czarnych drzew …
Tego Was kochać uczyła
ta pani – dziś na pomniku,
przynieście, więc dużo kwiatów
i śpiewających słowików …
I słońce polskie przynieście
i serca ciepłe też.
Niechaj przemówi ten kamień,
jak Wisła, jak ptak, jak wiersz.