Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberBezpieczeństwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 913, z późn.zm.), przekazujemy Paostwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeo występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skutecznie stosowad sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami: