Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

Pracownicy szkoły

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego i wychowania do życia w rodzinie
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i informatyki
Bernadeta Kucharska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i doradztwa zawodowego, opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny
Karolina Kulczak - nauczyciel historii i społeczeństwa
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-,5- latki) i plastyki
Marta Sioda - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki)
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii i przyrody
Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, logopeda szkolny
Żaneta Wilant - nauczyciel zajęć technicznych i techniki
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego
Ewa Wróbel - nauczyciel fizyki i chemii

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka