Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina
Projekt Wielkoduchy

Wielkoduchy w naszej szkole

Nasza Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie dołączyła do projektu „Wielkoduchy”. Z grupą uczniów będziemy brali udział w różnych akcjach charytatywnych m.in. warsztatach, spotkaniach integracyjnych czy różnego rodzaju zbiórkach. Działalność Szkolnego Klubu Wielkoucha w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie będzie trwać do grudnia 2015r. Opiekunowie wraz z uczniami uczestniczyć będą w różnych działaniach związanych z pomocą oraz wspieraniem lokalnych instytucji społecznych. Szkolny Klub Wielkoducha rozpoczął działalność, jego opiekunami zostali: Magdalena Lewartowska- koordynator projektu, Joanna Kryszak, Michał Witkowski. Działalność Szkolnego Klubu Wielkoducha w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie będzie trwać od stycznia do grudnia 2015r. Jest to program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych, którego celem jest zaangażowanie uczniów w pracę wolontariacką w ramach Szkolnych Klubów Wielkoducha. Działania wolontariackie kreują postawę wrażliwości i otwartości wobec innych, pokazują dobre wzorce, ale również uatrakcyjniają zajęcia szkolne i pozwalają dzieciom zdobywać nowe doświadczenia. Jest on skierowany wyłącznie do szkół województwa wielkopolskiego. Bierze w niej udział 600 uczniów z 30 wielkopolskich szkół. Partnerem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina. Wielkoduchy to powstały z myślą o najmłodszych projekt, mający na celu szerzenie idei wolontariatu. Pomysł na projekt jest wynikiem doświadczenia członków i sympatyków Stowarzyszenia CREO, którzy pracując na rzecz wspierania aktywności i promocji wolontariatu dostrzegli ogromną potrzebę angażowania najmłodszych w zwiększenie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wielkoduchy.pl.

Magdalena Lewartowska