Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

Dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNE-FACEBOOK.pdf
KORONAWIRUS -INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.pdf
KORONAWIRUS- JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU.pdf
KORONAWIRUS- WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.pdf
POLITYKA PRYWATNOŚCI.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATOW.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W RADOLINIE.pdf
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.pdf
WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU.pdf
ZASADY BEZPIECZENSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf

Rekrutacja

Deklaracja kontynuwania przedszkola2023-2024.pdf
Harmonogram rekrutacji 2023.2024.pdf
Oświadczenia rodzica - rekrutacja przedszkole.pdf
Oświadczenie o miejscu zamieszkania.pdf
Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka .pdf
Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I.pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I.pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola .pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.pdf