Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

Dokumenty

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019- 2020.pdf
Ulotka - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objetych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf