Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

Dokumenty

DEKLARACJA O KONTYNUWANIU UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
Ulotka - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objetych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA nowy.pdf
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.pdf