Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

AKTUALNOŚCI

Znaleziono 463 aktualności
nowsze   starsze


!!! ZEBRANIE Z RODZICAMI

>>> 2019-05-06 --> id: 453

Dnia 8 maja 2019 r. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

SERDECZNIE ZPRASZAMYOd 6 maja 2019 r. nastąpiła zmian planu lekcji. Szczegóły w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY.

Informacja dla rodziców i uczniów

>>> 2019-04-23 --> id: 452

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie...

W związku z trwającym akcją strajkową nauczycieli, w dniu jutrzejszym jesteśmy w stanie zorganizować 5 godz. lekcyjnych dla uczniów klas I-VIII (w godz. 8.15-12.45). Uczniowie klas I-III będą mieli 5 godz. lekcyjnych - edukacji wczesnoszkolnej. Klasy IV-VIII mają w dniu jutrzejszym język polski, geografię lub przyrodę. Zajęcia będą prowadzone w grupach łączonych. Rodziców dzieci przedszkolnych proszę o kontakt jeśli będzie problem z zapewnieniem dzieciom opieki w domu - mój telefon 603 645 512.

Autobus szkolny bez zmian.

Przepraszam za utrudnienie

Z poważaniem

Alina Kozłowska

!!! Szanowni Państwo – Rodzice uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych

>>> 2019-04-05 --> id: 449

W związku z możliwością podjęcia strajku przez większość pracowników szkoły w dniu 08 kwietnia 2019 r. i w dniach następnych informuję, że w szkole w tych dniach prawdopodobnie nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Na czas ewentualnego strajku szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów i dzieci przedszkolnych.

Informuję również, że autobus szkolny będzie kursował zgodnie z planem, a uczniom i dzieciom w czasie pobytu w szkole zapewniamy korzystanie z wyżywienia na dotychczasowych zasadach.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz poprzez przekazy medialne.

Alina Kozłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. M. Konopnickiej w Radolinie

Lekcja otwarta

>>> 2019-04-05 --> id: 451

W dniu 14 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Radolinie odbyła się lekcja otwarta, na którą przybyła dyrekcja i zaproszeni nauczyciele.
Lekcja pokazowa odbyła się w klasie ósmej na przedmiocie chemia, której tematem było: „Określanie właściwości zastosowania etanolu”. Nauczycielem prowadzącym lekcję była Pani Ewa Wróbel, która na początku lekcji przedstawiła główne jej cele, tj: badanie właściwości etanolu, wskazanie zastosowania etanolu oraz opisanie negatywnych skutków działania etanolu na organizm człowieka.
W części nawiązującej nauczyciel poprzez pogadankę zadawał następujące pytania, na które odpowiadali uczniowie:
Jak zbudowane są alkohole?
• Jaki alkohol poznaliście na lekcji?
• Jakie są właściwości fizyczne i chemiczne metanolu?
• Na czym polega proces fermentacji alkoholowej, który pozwala otrzymać etanol?

Następnie w części postępującej uczniowie wykonali doświadczenie uczniowskie, którego celem było Badanie właściwości etanolu. Uczniowie formułowali obserwacje
i wyciągali wnioski dotyczące: barwy cieczy, jej palności, zapachu, rozpuszczalności w wodzie, zmiany barwy uniwersalnego papierka wskaźnikowego, lotności i jej działania na białko jaja kurzego.
Z kolei nauczyciel zaprezentował film dydaktyczny, dzięki któremu uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wykryć obecność etanolu.
W dalszej części lekcji uczniowie pracowali grupach i metodą aktywizującą – „Burzą mózgów” określali Wadu etanolu, czyli przedstawili go jako niebezpieczną
i szkodliwą substancję i jego Zalety, czyli szerokie zastosowanie tej substancji. Podsumowaniem tej części była prezentacja odpowiedzi na forum klasy przez grupy uczniów.
Na zakończenie tej części metodą aktywizującą – „Burzą mózgów” uczniowie
w formie zespołowej szukali odpowiedzi na dwa pytania postawione przez nauczyciela:
„Jakie inne substancje (oprócz glikozy) można poddać fermentacji alkoholowej produkując etanol na skalę przemysłową?” oraz „Co świadczy o tym, że mimo, iż w skład cząsteczki alkoholu wchodzi grupa –OH, alkohole nie przewodzą prądu elektrycznego?”
W części podsumowującej metodą praktyczną uczniowie wykonali ćwiczenie uczniowskie, którego zadaniem było przyporządkowanie pojęciom oznaczonym liczbami ich właściwości i zastosowanie oznaczone literami.

Następnie uczniowie zapisali pracę domową. Dokonana pod koniec lekcji ewaluacja dowiodła, że uczniowie potrafili podać właściwości i zastosowanie etanolu oraz pokazała, że metody i formy pracy stosowane na lekcji były ciekawe dla uczniów,
z czego szczególnie podobał się uczniom eksperyment uczniowski. Wyniki ewaluacji dały dużą satysfakcję nauczycielowi i pokazały, że cele lekcji zostały osiągnięte.
Dzięki tej lekcji uczniowie opanowali szereg czynności praktycznych, takich jak: bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych, formułowanie obserwacji i  wniosków oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na zakończenie lekcji nauczyciel nagrodził wszystkich uczniów za aktywną pracę na lekcji i podziękował Dyrekcji szkoły nauczycielom za obecności.

Ewa Wróbel

Uroczystość poświęcona Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

>>> 2019-04-01 --> id: 448


Dzień Samorządności i Powitanie Wiosny

>>> 2019-03-27 --> id: 447

Obchody Dnia Samorządności i Powitanie Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości w naszej szkole. W dniu 25 marca 2019 r. imprezę rozpoczął apel, podczas którego Pani Dyrektor Alina Kozłowska przekazała na ręce Samorządu Uczniowskiego klucz, jako symbol przejęcia władzy przez młodzież.
W całej szkole zapachniało wiosną. Nastrajały do tego wiosenne dekoracje w salach, na oknach i drzwiach każdej klasy oraz występy Grupy Aktorskiej klas I i II w montażu słowno-muzycznym „Witaj Wiosno” pod kierunkiem p. Magdaleny Lewartowskiej, a także przedszkolaków w piosence i „Tańcu kwiatów” pod kierunkiem p. Emilii Napierały i Agnieszki Kołodziejczak. Dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę.

Uczniowie ze starszych klas wcielili się w role nauczycieli i prowadzili wybrane zajęcia lekcyjne po których cała społeczność szkolna przemaszerowała z Marzanną (wykonaną przez klasę IV), aby staropolskim zwyczajem powitać wiosnę, a pożegnać zimę. Kulminacyjnym punktem było jej spalenie na boisku szkolnym, na znak „wypędzenia zimy”.

Po zakończeniu celebrowania Dnia Samorządności i Powitania Wiosny w wyśmienitych nastrojach wróciliśmy do kontynuacji zajęć dydaktycznych. Impreza zintegrowała całą społeczność szkolną we wspólnym przeżywaniu i zabawie.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za udział w zabawie i przygotowanie tak pięknych „Drzwi do Wiosny” .
Szczególne podziękowania dla klasy IV za wspaniałą, ekologiczną Marzannę!

Koordynatorem tego szczególnego dnia była Pani Magdalena Lewartowska.

Pedagog szkolny

Bernadeta Kucharska

Co dalej po podstawówce, czyli „Giełda szkół”

>>> 2019-03-26 --> id: 446

Uczniowie klasy VIII naszej szkoły w  dniu 21 marca br. uczestniczyli w spotkaniu szkół ponadpodstawowych, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod hasłem „Giełda szkół”.

Placówki oświatowe z Konina, Słupcy, Strzałkowa i Żychlina przedstawiły młodzieży z naszej gminy swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 oraz zapoznały z zasadami rekrutacji. Podczas wydarzenia można było porozmawiać z przedstawicielami wybranych szkół, uzyskać wiele cennych informacji o planowanych profilach klas i nie tylko.
Mamy nadzieję, że „Giełda szkół” pomoże młodzieży w podjęciu decyzji, jaką jest wybór przyszłej szkoły.

Doradca zawodowy

Bernadeta Kucharska


nowsze  nowsze   starsze  starsze