Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina
^

AKTUALNOŚCI

Znaleziono 644 aktualności
nowsze   starsze


!!! Powrót uczniów do szkół

>>> 2021-05-14 --> id: 641

Informujemy, że od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII wracają do szkół.

W dniach od 17-28 maja 2021 r. nauczanie będzie miało charakter hybrydowy wg harmonogramu przesłanego na e-dziennik.

Przypominamy, że w dniach 25-27 maja 2021 r. odbywać się będzie Egzamin Ósmoklasisty – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do szkół w formie stacjonarnej.

Przypominany o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W załączniku link do wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Wytyczne MEiN MZ i GIS dla szkol podstawowych i ponadpodstawowych

„Klub Ortograffiti z Bratkiem”

>>> 2021-05-07 --> id: 640

zdjęcieimgimgimgimg

W ramach działalności „Klubu Ortograffiti” w naszej szkole realizowaliśmy zajęcia mające na celu rozwijanie techniki czytania i pisania, umiejętności wypowiadania się, a także słuchania i czytania ze zrozumieniem. Uczniowie pracowali z zapałem także podczas nauki zdalnej, ćwiczyli czytanie świetnie się przy tym bawiąc. Spotkania klubowe odbywały się systematycznie – raz w tygodniu, a dobór ćwiczeń oraz czas ich wykonania był dostosowany do potrzeb każdego ucznia w oparciu o Metodę Ortograffiti. Zawsze były omawiane efekty pracy z naciskiem na podkreślanie mocnych stron uczniów.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, rozwijali swoje funkcje percepcyjno – motoryczne oraz słuchali z zainteresowaniem czytanych opowiadań i bajek. Dzięki bajkom dzieci opanowały umiejętność wyrażania emocji w sposób akceptowalny przez innych
i doskonaliły mowę, co jest podstawą do nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami. Dzieci zdobywały różnorodne doświadczenia, uczyły się z Bratkiem rozwiązywać różne problemy i podejmować właściwe decyzje.

Bernadeta KucharskaCyfrowa Szkoła Wielkopolska

>>> 2021-05-01 --> id: 639

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

Podsumowanie działań z projektu " Moja babcia- zwykła czy niezwykła?"

W piątek 30 kwietnia dziewczynki z grupy projektowej „ Dzieci Marysi” przyjechały do szkoły, aby przygotować wystawę na temat działań naszej grupy w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. To już ostatni punkt z planu, który sobie założyliśmy. Uwzględniliśmy w niej informacje oraz zdjęcia ilustrujące wszystkie nasze działania, a było ich sporo:
• Zapoznaliśmy się z działaniem Cyfrowej Szkoły Wielkopolski i dowiedzieliśmy się czym jest Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan;
• Wybraliśmy nazwę „ Dzieci Marysi” dla naszej grupy , ponieważ patronką naszej szkoły jest Maria Konopnicka i chcieliśmy godnie reprezentować szkołę ,jako jej uczniowie;
• Wspólnie wybraliśmy tytuł dla projektu: „Moja babcia – zwykła czy niezwykła?”. Na jego bohaterkę została wybrana Pani Marianna Szygenda- lokalny społecznik, działaczka na rzecz rozwoju kultury na wsi- współzałożycielka teatru; działaczka na rzecz parafii Myślibórz;
• Stworzyliśmy pan działań i wybraliśmy osoby odpowiedzialne za jego wykonanie;
• Nagraliśmy film z autoprezentacją, aby przedstawić się wszystkim, którzy biorą udział w projekcie Cyfrowej Szkoły Wielkopolski;
• Wspólnie ułożyliśmy wiersz do naszej autoprezentacji;
• Niestety nasze prace w czasie udziału w projekcie najczęściej odbywały się online, spotykaliśmy się zawsze w piątek od godziny 13:00 do 15:00. W czasie pandemii łączyliśmy się na platformie Microsoft Teams, żeby realizować w takiej formie założenia projektu i zrealizować nasz plan!
• Przygotowaliśmy makietę Myśliborza- wszystkie budynki, które potrzebowaliśmy do jej przygotowania zrobiliśmy w swoich domach;
• Poznaliśmy historię Myśliborza;
• Przeprowadziliśmy wywiady z rodziną Pani Marianny Szygenda: Państwem I. M Szygenda oraz E. Piętka, aby zdobyć cenne informacje o życiu i działalności bohaterki naszego projektu.
Z ks.prał. Zbigniewem Szygendą kontaktowaliśmy się telefonicznie
i pocztą elektroniczną;
• Rozmawialiśmy także z  Sołtysem wsi Myślibórz – Panią Małgorzatą Czerniak oraz z przewodniczącą KGW w Myśliborzu-Panią Jadwigą Maciejewską;
• pozyskaliśmy wiele fotografii związanych z działalnością pani Marianny oraz stare fotografie Myśliborza;
• Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Andrzeja Czubaszewskiego pozyskaliśmy dane z archiwum Parafialnego;
• Byliśmy na cmentarzu, gdzie znajduje się grób Pani Marianny
oraz groby jej rodziców oraz bliskich;
• Przygotowaliśmy drzewo genealogiczne rodziny Pani Marianny;
• Opracowaliśmy biogram pani Marianny Szygenda;
• Korzystając z aplikacji komputerowej lub w formie tradycyjnej,
każdy z nas przygotował drzewo genealogiczne swojej rodziny;
• Otrzymaliśmy tablety oraz materiały biurowe niezbędne do pracy nad projektem;
• Wybraliśmy się na spacer po Myśliborzu śladami życia i działalności bohaterki naszego projektu – pani Marianny Szygenda;
• Przygotowaliśmy wystawę pt: „ Myślibórz wczoraj i dziś”
• Na zakończenie przygotowaliśmy wystawę pt: Działania grupy projektowej „ Dzieci Marysi”;
• Wszystkie działania z projektu „ Moja babcia- zwykła czy niezwykła ?” systematycznie umieszczaliśmy na stronie internetowej naszej szkoły.

Barbara Jarońska - opiekun grupy


Grupa projektowa Dzieci Marysi

Powrót klas I-III do szkoły

>>> 2021-04-29 --> id: 638

Z dniem 4 maja 2021 roku do szkół w formie nauki stacjonarnej wracają klasy I-III w ścisłym reżimie sanitarnym. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w czasie przerw oraz o przestrzeganiu zasad higieny w czasie pandemii.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego pozostaje bez zmian - według harmonogramu z dnia 22 stycznia 2021 r. zamieszczonego na stronie internetowej szkoły w zakładce Organizacja szkoły.

Szanowni Państwo!

>>> 2021-04-28 --> id: 635

zdjęcie

Od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r. na terenie kraju trwa obowiązkowy dla wszystkich Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021. W związku z tym Urząd Miejski w Golinie informuje o utworzonym stanowisku do samospisu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu https://btest3.wokiss.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/stanowisko-do-samospisu-narodowy-spis-ppowszechny-2021-w-urzedzie-miejskim-w-golinie.html

Więcej informacji można uzyskać na stronie poświęconej spisowi powszechnemu: https://spis.gov.pl/

XIII Tydzień Biblijny

>>> 2021-04-28 --> id: 636

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

W niedzielę 18 kwietnia 2021 r. rozpoczął się XIII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Motywem przewodnim XIII Tygodnia biblijnego były słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Natomiast III Niedziela Wielkanocna była Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Dlatego zadanie specjalne dla uczniów naszej szkoły w Tygodniu Biblijnym polegało sprawdzeniu czy są w posiadaniu egzemplarza Pisma Świętego. Znalezieniu pięknego miejsca, ustawieniu świec i dekoracji, a potem na sfotografowaniu siebie podczas czytania Pisma Świętego lub sfotografowaniu miejsca, w którym ta Mądra Księga będzie w zasięgu ręki, w tym szczególnym tygodniu. Wielu wykonało zadanie specjalne :)

Zobaczcie sami.

Barbara Jarońska

XIII Tydzień Biblijny

>>> 2021-04-28 --> id: 637

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

W tym roku w Tygodniu Biblijnym czytamy i rozważamy Ewangelię według świętego Marka oraz Księgę Mądrości. Uczniowie klas I-VIII zostali zachęceni do przeczytania lub odsłuchania tekstu Pisma Świętego z nadesłanych przez panią Katechetkę materiałów. Zadnie uczniów poległo na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej fragmentu Ewangelii, który najbardziej im się spodobał, przedstawieniu go w formie komputerowej grafiki lub streszczenie go swoimi słowami :)

Efekty prac możecie zobaczyć w galerii.

Zapraszamy :)

Barbara Jarońska


nowsze  nowsze   starsze  starsze