Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina
^

AKTUALNOŚCI

Znaleziono 604 aktualności
nowsze   starsze


Konkurs WIELKANOCNE JAJO

>>> 2021-02-12 --> id: 602

zdjęcieimg

Zapraszamy wszystkich, dla których ważne jest kultywowanie zwyczaju zdobienia jajek, do udziału w konkursie! Czekamy na JAJKA WIELKANOCNE! Jak zwykle będziemy szukać nowych pomysłów na zdobienie jajek, ale równie mile widziane będą tradycyjne wzory. Prace zostaną ocenione w kilku kategoriach wiekowych i zaprezentowane na wystawie. Składanie prac do 22 MARCA 2021 R.

Wszystkie informacje o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie organizatora https://dkgolina.pl/n,wielkanocne-jajo

Serdecznie zapraszamy


Dom Kultury w Golinie


Projekt Fundacji Banku Ochrony Środowiska w grupie 6-latków

>>> 2021-02-04 --> id: 600

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimgimgimg

W minionym półroczu dzieci z oddziału zerowego uczestniczyły prozdrowotnym projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Etap jesienno-zimowy obejmował do zrealizowania pięć zadań:

Lekcja: Poznajemy owoce i warzywa
Konkurs: Najlepszy rysunek „Jem owoce i warzywa”
Lekcja: Cukier? Nie, dziękuję!
Konkurs: Reklama zdrowych słodyczy
Dzielimy się wiedzą: Kolorowy talerz

Udział w zajęciach miał na celu uświadomienie dzieciom, jak ważną role pełnią w codziennej diecie owoce i warzywa. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci uczy je odpowiedzialności za swoje zdrowie już od najmłodszych lat. Poprzez udział w projekcie 6-latki miały możliwość utrwalić posiadaną już wiedzę na temat warzyw i owoców, jak i również zdobyć nowe informacje. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w różnych zabawach: „Moje warzywko – odgadnę szybko, potrzebna pomoc – jaki to owoc?”, „Sałatka jarzynowa”. Mogły się również wcielić w rolę aktorów podczas pantomimy do hasła „Lubimy słodycze, ale nie powinniśmy ich jeść, abyśmy nie byli otyli”. W naszych działaniach nie zabrakło również doświadczeń. Sprawdzaliśmy zawartość cukru
w napojach wysoko słodzonych. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Dlaczego dzieci powinny jeść warzywa i owoce?, Czym można zastąpić słodycze? Rozmawialiśmy o negatywnych skutkach nadmiernego jedzenia słodyczy. W ramach konkursu „Reklama zdrowych słodyczy” chcieliśmy uzmysłowić, że warto dokonać zmiany niezdrowych słodyczy na rzecz tych zdrowych czyli przygotowanych bez dodatku cukru. Do tej grupy należą owce, które zawierają w sobie naturalny cukier. Warto też sięgnąć po suszone owoce, pestki dyni, ziarna słonecznika, orzechy czy migdały.

W ramach dzielenia się wiedzą i dokonaniami dzieci ze społecznością szkolną, została wykonana wystawa prac. Owe prace plastyczne oraz plakaty powstały podczas prowadzonych zajęć. W trakcie zebrania online rodzice zostali zapoznani z poszczególnymi zadaniami i efektami pracy dzieci. Rodzice otrzymali również do zapoznania się tekst pt. „Kolorowy talerz, czyli garść informacji o warzywach i owocach” mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz, Instytut Żywności i Żywienia.

Agnieszka KołodziejczakDrodzy Ósmoklasiści!

>>> 2021-01-29 --> id: 599

Chcielibyśmy poinformować, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Oto najważniejsze informacje:
• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
• W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
• W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
• Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
• Ogłoszony harmonogram www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
• W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
• Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Konkurs walentynkowy

>>> 2021-01-26 --> id: 598

zdjęcie

Biblioteka Publiczna w Golinie zaprasza wszystkich uczniów klas VI-VIII z terenu gminy Golina do udziału w konkursie walentynkowym pt. "Miłosna opowieść". Na naszej stronie w zakładce Dokumenty znajdują się regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Biblioteki oraz na załączonym plakacie.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

>>> 2021-01-25 --> id: 597

zdjęcie

Przypominamy, że dnia 26.01.2021 r. od godz. 17.45. odbywać się będą spotkania wychowawców klas z rodzicami wg następującego harmonogramu:
godz. 17.45 - oddziały przedszkolne (p. A. Kołodziejczak) i ( p. E. Napierała)
godz. 18.00 - klasa I (p. M. Lewartowska) i klasa II (p. A. Waliniak)
godz. 18.15 - klasa III (p. B. Jarońska) i IV (p. M. Kołodziejczak)
godz. 18.30 - klasa V (p. J. Kryszak) i klasa VI (p. B. Kucharska)
godz. 18.45 - klasa VII (p. M. Witkowski) i klasa VIII (p. Z. Borecka)

Powrót do szkoły 18.01.2021 r.

>>> 2021-01-15 --> id: 596

zdjęcie

OGŁOSZENIE!

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Plan lekcji oraz harmonogram dowozów do szkoły nie ulegają zmianie (dostępne w zakładce „Organizacja szkoły”). O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania naszej szkoły po feriach umieszczone są w zakładce „Organizacja szkoły” pod nazwą "Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie ze zmianami od 18 stycznia 2021r."

Życzymy wszystkim zdrowia i miłego powrotu do nauki!


Dyrektor i NauczycieleŚwięta Bożego Narodzenia 2020

>>> 2020-12-22 --> id: 595

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimgimgimg

"Niech przeżywana na nowo Tajemnica Narodzenia Chrystusa będzie źródłem światła i radości oraz mocy i pokoju wraz z nadzieją na Nowy Rok."

św. Jan Paweł IIDrodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Boże Narodzenie to okres nadziei, pojednania i radości. To czas, kiedy staramy się być lepsi, czas refleksji i przemyśleń.
Życzymy, aby te Święta upłynęły w spokojnej i rodzinnej atmosferze, pełnej ciepła, zrozumienia oraz radości, aby dodały sił. Życzymy, aby Święta były pełne tradycji, abyśmy mogli poczuć zapach choinki i wspólnie z najbliższymi zaśpiewać kolędy.
Składamy życzenia wszystkiego najlepszego w zbliżającym się Nowym Roku 2021. Niech przyniesie nadzieję, da szansę zrealizowania planów osobistych oraz obdarzy wszelką pomyślnością.

Dyrektor Szkoły Alina Kozłowska


Nauczyciele oraz Pracownicy


Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie


nowsze  nowsze   starsze  starsze