Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina
^

AKTUALNOŚCI

Znaleziono 642 aktualności
nowsze   starsze


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

>>> 2021-06-22 --> id: 646

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 CZERWCA 2021 R. (PIĄTEK) WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

GODZ. 8:00 - MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE W  MYŚLIBORZU

GODZ. 9:15- UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIECI 3-,4,5- LETNIE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCA W SALI NR 14

ODDZIAŁ „0” DZIECI 6 – LETNIE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ SALA NR 20

KLASAY I-VII UROCZYSTOŚĆ NA AULI SZKOLNEJ, PO UROCZYSTOŚCI ROZDANIE ŚWIADECTW PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS

GODZ. 11:00 KORYTARZ SZKOLNY - UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

DOWÓZ AUTOBUSEM SZKOLNYM NA MSZĘ ŚWIĘTĄ:

PIOTROWO 7:35
BARBARKA 7:37
CHRUSTY 7:40
SŁUGOCINEK I 7:43
SŁUGOCINEK II 7:44
RADOLINA 7:45

ROZWÓZ PO UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO OKOŁO GODZINY 10:00

Sukces naszych uczennic w konkursie ogólnopolskim!

>>> 2021-06-21 --> id: 645

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimg

Uczennice naszej szkoły, które rozwijają swoje zdolności artystyczne na zajęciach plastycznych wzięły udział w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Marii Konopnickiej w Kaliszu pod honorowym patronatem prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej. Celem konkursu było upowszechnianie wśród dzieci utworów pisarki, a także rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej.

W jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział 408 uczniów z 65 szkół z całej Polski. Prace przedstawiały ilustracje do wybranych utworów Marii Konopnickiej. Jury: p. Wiktor Jędrzejak – artysta malarz i p. Maciej Guźniczak – doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu
mieli trudne zadanie. Wybierając zwycięzców kierowali się następującymi kryteriami: inwencją twórczą, śmiałością i odwagą w doborze narzędzia oraz umiejętnością posługiwania się nim, zgodnością pracy z tematem konkursu, a także szczerością wypowiedzi autorów.
Tym bardziej miło nam, że spośród tylu uczestników dostrzeżono prace naszych uczennic, które otrzymały:

Daria Krnafel, kl. IV – NAGRODA

Wioletta Tyderka, kl. VI - WYRÓŻNIENIE

Uczennicom, które wzięły udział w konkursie: Wiktorii Urbańskiej i Dominice Grzesiak z kl. IV serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestniczkom konkursu składamy gratulacje!

Bernadeta Kucharska
Innowacja pedagogiczna z hortiterapii

>>> 2021-05-25 --> id: 643

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

Innowacja pedagogiczna z hortiterapii „Na nudę i trochę smutku – posadzimy rośliny w naszym ogródku” była realizowana przez uczniów z klas I – III, dzieci z oddziałów przedszkolnych i nauczycieli w czasie od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.
Innowacyjność programu polegała na pobudzaniu zmysłów dzieci poprzez obserwację posadzonych warzyw i kwiatów oraz poznawaniu je przez dotyk. Uczniowie wysiewali nasiona, sadzili cebulki, opiekowali się nimi i sprawdzali jak rosną nie tylko w ogrodzie szkolnym, ale również w doniczkach w swoich klasach. Dzięki odpowiednio dobranym metodom i formom pracy, uczniowie uzyskali szczegółowe informacje dotyczące uprawy i pielęgnacji roślin. Podczas realizacji działań innowacyjnych uczniowie otrzymywali zadania dostosowane do ich możliwości fizycznych i ruchowych, jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że praca każdego z nich ma duże znaczenie dla pracy grupowej i końcowego efektu w postaci pięknego, szkolnego zakątka. W trakcie prac w ogródku uświadomiono dzieciom zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykonywania prac ogrodniczych oraz wdrożono je do systematycznego przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania wszelkich prac fizycznych i zajęć manualnych. Zwracano również uwagę na dokładność wykonywania zadań. Podczas nauki zdalnej dzieci tworzyły prace plastyczne i oglądały oraz czytały albumy dotyczące uprawy roślin.

Dzięki podjętym działaniom innowacyjnym w ramach hortiterapii, uczniowie w niej uczestniczący zdobywali nowe umiejętności. Działania innowacyjne wzbogaciły również wiedzę ogrodniczą uczniów, rozwinęły kreatywność a także pozwoliły na osiągnięcie poczucia satysfakcji.

Barnadeta Kucharska


Projekt Fundacji Banku Ochrony Środowiska w grupie 6-latków

>>> 2021-05-20 --> id: 642

zdjęcieimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg

W trakcie drugiego półrocza szkolnego dzieci z oddziału zerowego kontynuowały udział w prozdrowotnym projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Etap wiosenny obejmował do zrealizowania pięć zadań:

Lekcja: Piramida Zdrowia Ucznia
Konkurs: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia
Lekcja: Źródło życia i zdrowia-woda!
Konkurs: Quiz wiedzy o wodzie
Dzielimy się wiedzą: Sztuka picia wody

Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci mogły utrwalić swoją wiedzę na temat Piramidy Zdrowia, która pokazuje jak należy się właściwie odżywiać, aby zawsze czuć się dobrze i nie chorować. Zapoznaliśmy się również ze wskazaniami i zaleceniami znajdującymi się obok Piramidy Zdrowia takimi jak: mycie zębów, wysypianie się, ograniczanie korzystania z urządzeń elektronicznych, używanie ziół zamiast soli, unikanie jedzenia słodyczy oraz regularne ważenie się. Przedszkolaki dowiedziały się również jak ważną rolę dla człowieka pełni woda, która jest najważniejszym i absolutnie niezbędnym składnikiem organizmu człowieka. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w różnych aktywnościach takich jak:
- zabawa edukacyjna „Na które jadę piętro?”;
- dyskusja podczas której zastanawiały się jak zmienić zwyczaje i nawyki żywieniowe na lepsze?
-przeprowadzenie eksperymentu „Przenoszenie wody gąbką”, który był wprowadzeniem do rozmowy: "Kiedy (w jakich sytuacjach) organizm człowieka traci wodę?";
- w pogadance na temat roli i znaczenia wody w organizmie człowieka oraz w burzy mózgów - Co jest najlepsze do picia?
-W zadaniach konkursowych przedszkolaki wykonały rysunek Piramidy Zdrowia oraz rozwiązały quiz wiedzy o wodzie.

W ramach ostatniego zadania projektu czyli dzielenia się wiedzą, każdy z rodziców otrzymał od nauczyciela do zapoznania się tekst pt. „Sztuka picia wody” mgr inż. Anny Tarczewskiej (Instytut Żywności i Żywienia). Co więcej, w celu propagowania zdrowego odżywianie wśród naszej społeczności szkolnej podzieliliśmy się dokonaniami naszych dzieci. W formie wystawy zaprezentowaliśmy prace plastyczne oraz plakaty powstałe w trakcie prowadzonych zajęć.

Agnieszka Kołodziejczak


Drużyna „Wesołe Papryczki” w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”!

>>> 2021-05-19 --> id: 644

zdjęcie

„Wesołe Papryczki” z naszej szkoły wzięły udział w II etapie ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Projekt ten objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser – Duda.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” to przede wszystkim wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu, wyrobieniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

Podczas realizacji zadań konkursowych uczniowie dyskutowali na temat zwyczajów żywieniowych, podkreślając rolę zdrowego odżywiania w codziennym życiu i jej wpływu na zdrowie, produktów wskazanych i przeciwwskazanych oraz potrzeby urozmaicenia diety, która przedstawiona jest w postaci Piramidy Zdrowego Żywienia. Dzieci zdobyły także cenne informacje na temat wody, a mianowicie, że woda jest ważnym i niezbędnym składnikiem organizmu człowieka i to dzięki jej obecności – organizm człowieka może prawidłowo funkcjonować. Zdobyte wiadomości uczniowie zweryfikowali uczestnicząc w quizie na temat wody i wyłonili eksperta do spraw picia wody. Ostatnim zadaniem była promocja zdobytej wiedzy, którą udostępniono rodzicom i uczniom za pośrednictwem e-dziennika: rozesłano maile z przygotowaną przez dzieci prezentacją, wykorzystano również materiały pomocnicze „Sztuka picia wody”.

Udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” uświadomił uczniom związek pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślił znaczenie codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Bernadeta Kucharska


!!! Powrót uczniów do szkół

>>> 2021-05-14 --> id: 641

Informujemy, że od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII wracają do szkół.

W dniach od 17-28 maja 2021 r. nauczanie będzie miało charakter hybrydowy wg harmonogramu przesłanego na e-dziennik.

Przypominamy, że w dniach 25-27 maja 2021 r. odbywać się będzie Egzamin Ósmoklasisty – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do szkół w formie stacjonarnej.

Przypominany o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W załączniku link do wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Wytyczne MEiN MZ i GIS dla szkol podstawowych i ponadpodstawowych

„Klub Ortograffiti z Bratkiem”

>>> 2021-05-07 --> id: 640

zdjęcieimgimgimgimg

W ramach działalności „Klubu Ortograffiti” w naszej szkole realizowaliśmy zajęcia mające na celu rozwijanie techniki czytania i pisania, umiejętności wypowiadania się, a także słuchania i czytania ze zrozumieniem. Uczniowie pracowali z zapałem także podczas nauki zdalnej, ćwiczyli czytanie świetnie się przy tym bawiąc. Spotkania klubowe odbywały się systematycznie – raz w tygodniu, a dobór ćwiczeń oraz czas ich wykonania był dostosowany do potrzeb każdego ucznia w oparciu o Metodę Ortograffiti. Zawsze były omawiane efekty pracy z naciskiem na podkreślanie mocnych stron uczniów.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, rozwijali swoje funkcje percepcyjno – motoryczne oraz słuchali z zainteresowaniem czytanych opowiadań i bajek. Dzięki bajkom dzieci opanowały umiejętność wyrażania emocji w sposób akceptowalny przez innych
i doskonaliły mowę, co jest podstawą do nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami. Dzieci zdobywały różnorodne doświadczenia, uczyły się z Bratkiem rozwiązywać różne problemy i podejmować właściwe decyzje.

Bernadeta Kucharska
nowsze  nowsze   starsze  starsze