Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina


Valid XHTML 1.0 Strict

Menu podmiotowe / Status prawny


Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie jest jednostką organizacyjną Gminy Golina.

Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Golina, a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Szkoła jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przedstawionych w ustawie o finansach publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową placówki ponosi dyrektor szkoły i w zakresie mu powierzonym główny księgowy.Data opublikowania dokumentu: 10-10-2017r.
Opublikowała: Alina Kozłowska
Podpisała: Alina Kozłowska