Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina


Valid XHTML 1.0 Strict

Menu podmiotowe / Sposób załatwiania spraw


Sposób załatwiania spraw

Załatwianie spraw:

Pisma, wnioski i podania interesantów przyjmowane są w gabinecie dyrektora.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Dyrektor udzielają szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.Data opublikowania dokumentu: 10-10-2017r.
Opublikowała: Alina Kozłowska
Podpisała: Alina Kozłowska