Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina


Valid XHTML 1.0 Strict

Menu podmiotowe / Inne informacje


Inne informacje

Dostęp do pozostałych informacji publicznych zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.Data opublikowania dokumentu: 10-10-2017r.
Opublikowała: Alina Kozłowska
Podpisała: Alina Kozłowska