Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina


Valid XHTML 1.0 Strict

Menu podmiotowe / Rada Rodziców


Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie działa na podstawie art. 53 i art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolina.


Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca                                       Agnieszka Kończak-Górniak
Zastępca przewodniczącej                              Joanna Dębowa 
Sekretarz                                                             Edyta Wróbel 
Skarbnik                                                              Beata Szymczak


Data opublikowania dokumentu: 10-10-2017r.
Opublikowała: Alina Kozłowska
Podpisała: Alina Kozłowska